Rekrutacja, Nabór

 

Spotkania naborowe odbędą się w ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. 1 maja 47, Kołobrzeg w dniu 21.10.2021 r. o godz. 17.00 oraz 22.10.2021 r. również o 17.00

Zasady naboru do SGR „PARAMEDIC”

WARTO PRZECZYTAĆ !!!

Jakie stawiamy wymagania potencjalnym kandydatom ??

– wiek od 16 lat,

– zaangażowanie,

odpowiedzialność,

– chęć nauki technik ratowniczych oraz pierwszej pomocy,

– ogólną dobrą sprawność fizyczną,

– poświęcenia wolnego czasu zwłaszcza w weekendy,

– pozytywnego nastawienia,

– posiadania dużej wyrozumiałości dla prowadzących szkolenia i kadry zarządzającej 😉

Należy pamiętać, że działalność w SGR „PARAMEDIC” jest 

zawsze odpowiedzialnym zajęciem.

Co mnie czeka po przyjęciu w szeregi SGR „PARAMEDIC” ??

SGR „PARAMEDIC” przyjmuje osoby od 16 roku życia. Po zgodzie zarządu na udział w stowarzyszeniu osoba otrzymuje status kandydata. Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych SGR „PARAMEDIC”, które będą się odbywać w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Raz może dwa razy zorganizujemy obowiązkowe całodzienne szkolenie w warunkach polowych. Przez okres 6 – 8 miesięcy kandydat jest obserwowany przez zarząd i po tym okresie jest dopuszczany lub nie do egzaminu wewnętrznego.

Egzamin wewnętrzny składa się z III części:

 I część to test teoretyczny z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy,

II część to test teoretyczny z zakresu przepisów ogólnych, historii i taktyki działania SGR „PARAMEDIC”,

III część to egzamin praktyczny z wykorzystaniem fantomów do resuscytacji oraz do wylosowania pytanie z zakresu stanów zagrożenia zdrowotnego.

Czy każdy zalicza egzamin wewnętrzny ??

Na pewno każdy kto regularnie uczęszcza na nasze zajęcia i stara się zrozumieć to co mówimy oraz  przykłada się do ćwiczeń. Zdarza się, że ktoś nie zdaje ale może poprawić egzamin i działać jako członek zwyczajny.

W przypadku zaliczenia wszystkich części zarząd podejmuje następujące decyzje:

Dla osób od 16 roku życia zakończenie stażu kandydackiego, mianowanie na stopień wewnętrzny : Ratownik Ochotnik SGR „PARAMEDIC”, nadanie statusu członka zwyczajnego.

Dla osób do 16 roku życia (sporadycznie dopuszczamy osoby poniżej 16 roku życia) mianowanie na stopień wewnętrzny : Ratownik Ochotnik SGR „PARAMEDIC”, ta osoba zostaje kandydatem do okresu skończenia 16 roku życia.

Co daje mi udział w SGR „PARAMEDIC” ??

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może jest to satysfakcja z działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, może chęć poszerzenia swojej wiedzy o umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Być może jest to chęć robienia czegoś innego niż rówieśnicy.

Na to pytanie każdy sam musi sobie odpowiedzieć.

Ktoś kiedyś stwierdził na postawione pytanie dlaczego jest w SGR „PARAMEDIC”, że nie chce być szarą osobą w wielkim tłumie. Może coś w tym jest i może dla większości stanowi motywację do szeroko pojętego działania.

Jak wyglądać będzie moje działanie w SGR „PARAMEDIC” ??

Mądrzy ludzie mówią, że nie każdy nadaje się do wszystkiego. I u nas tak też jest. Zadania, które otrzyma członek zwyczajny będą uzależnione od jego predyspozycji i od tego jak się zaprezentuje jako kandydat. Staż kandydacki daje zarządowi obraz predyspozycji do późniejszego działania obecnego kandydata. Niestety zdarza się również w nielicznych przypadkach, że kandydat nie ma predyspozycji do wykonywania zadań nałożonych na stowarzyszenie.

Czy to coś kosztuje ??

Jeśli chodzi o koszty to członek zwyczajny jest zobowiązany do pokrywania składek członkowskich w wysokości 7 PLN/miesięcznie co rocznie daje 84 PLN. Całość składek jest przeznaczana na działalność statutową i administracyjną stowarzyszenia. Może się zdarzyć, że jakieś dodatkowe szkolenie organizowane poza stowarzyszeniem będzie odpłatne, ale udział w takim szkoleniu lub innym działaniu jest dobrowolny. Jeśli chodzi o umundurowanie to w początkowym okresie nie ma potrzeby nabywania. My we własnym zakresie staramy się pozyskać umundurowanie dla członków grupy. Lecz jeśli ktoś uważa, że ratownictwo to jego życie i pasja to jest możliwość zakupu umundurowania dla siebie. Zawsze to jest jakaś własna rzecz i nie trzeba się z tego rozliczać.

Jeśli mimo wszystko masz jakieś pytania to zapraszam do działu kontakt !!!!

Dodaj komentarz