Kontakt, Zarząd

Dane do kontaktu i inne:

Dane do faktur/rachunków:

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC”

ul. Jedności Narodowej 64/3, 78-100 Kołobrzeg

 NIP: 6711772616

numery urzędowe:

KRS: 0000310498    REGON: 320562552

Numer konta bankowego:

Credit Agricole Bank Polska S.A. :  97 1940 1076 3095 5604 0000 0000

KONTAKT:

Telefonicznie:

tel. kom.   + 48 666 726 999  - Telefon ogólny/alarmowy

Mailowo:

ratownictwo.paramedic@gmail.com

——————————————————————————————————————–

Zarząd SGR „PARAMEDIC”:

Remigiusz Jankowski 

tel.kom. + 48 607 203 886

Prezes Zarządu - odpowiada za całą działalność SGR ”PARAMEDIC”.

W grupie od grudnia 2004 r. a od września 2006 r. prezes zarządu. Stopień wewnętrzny: Ratownik medyczny Instruktor SGR „PARAMEDIC”. Od 2009 r.  Ratownik medyczny.

——————————————————————————————————————–

 Mateusz Giec

tel. kom.  +48 576 744 184

Sekretarz  – odpowiada za kontakt z mediami, organizację pracy, prowadzenie dokumentacji SGR ”PARAMEDIC”.

W grupie od marca 2010 r. Jako sekretarz od 15 września 2012 r. Stopień wewnętrzny:  Starszy Ratownik  SGR „PARAMEDIC”. W 2013 r. ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika (zgodnie z ustawą o PRM).

——————————————————————————————————————–

Kacper Maszczak

tel. kom.  +48 787 151 841

Skarbnik  – odpowiada za sprawy finansowe SGR ”PARAMEDIC”

W grupie od marca 2012 r. Jako skarbnik od 17 września 2016 r. Stopień wewnętrzny:  Ratownik SGR „PARAMEDIC”. W 2014 r. ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika (zgodnie z ustawą o PRM).

Zapraszamy do kontaktu !!!!!

Dodaj komentarz