Dokumenty, pliki dla członków i kandydatów

Najważniejsze dokumenty dla członków i kandydatów. Pliki w PDF, DOC, ODT.

Do druku we własnym zakresie.

Dokumenty:

1. Prośba o przyjecie do stowarzyszenia

2.  Karta osobowa (drukujemy – dwie strony na jednej karcie) – strona 1    strona 2  (kartę wypełnia się dopiero po uzyskaniu zgody od zarządu grupy)

3. Zgoda Rodzica/ Prawnych opiekunów na udział w stowarzyszeniu (dla osób poniżej 16 roku życia)   (na jednej stronie dwie zgody – wypełniamy tylko jedną)

4. Tabela udziału w działaniach i zabezpieczeniach (PDF)        format:  ODT    DOC

  (zapisujemy format ODT lub DOC na komputerze i na bierząco uzupełniamy. Z końcem sierpnia drukujemy lub wysyłamy do zarządu grupy)

5. Statut

6. Regulamin z dnia 02.02.2013 r.  format:    DOC    ODT      PDF

7. Regulamin stopni

Inne pliki:

8. Logo stowarzyszenia w jpg (duża rozdzielczość)

Dodaj komentarz