GSR

GSR – Grupa Szybkiego Reagowania

W celu sprawnej realizacji zadań postawionych przed SGR „PARAMEDIC” posiadamy GSR czyli Grupę Szybkiego Reagowania.

Jest to grupa przeznaczona w razie kryzysowej sytuacji lub innego działania do natychmiastowego przeznaczenia.

Grupą dowodzi bezpośrednio zarząd SGR „PARAMEDIC” lub inna wyznaczona osoba zgodnie z kolejnością dowodzenia wg regulaminu ogólnego.

Do GSR należą automatycznie wszyscy członkowie stowarzyszenia spełniający wszystkie wymagania należne do wykonywania zadań ratowniczych. Głównymi kryteriami wyboru są: pełnoletność, odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności. Członek GSR musi mieć miejsce zamieszkania na terenie powiatu kołobrzeskiego lub w powiatach ościennych w celu szybkiej reakcji na powiadomienia. Dodatkowym atutem jest posiadanie własnego środka transportu do sprawnego przemieszczania się.

O przydzieleniu do GSR decyduje zarząd SGR „PARAMEDIC”.

GSR jest powiadamiany przez system SMS.

Dodaj komentarz