Wyniki Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 W dniu 17 września 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia w wyniku podjętych głosowań powołano

Zarząd w składzie:
Remigiusz Jankowski – Prezes Zarządu
Mateusz Giec – Sekretarz
Kacper Maszczak – Skarbnik
Komisje Rewizyjną w składzie:
Patrycja Kraska – Przewodnicząca
Paula Wasilewska – członek komisji
Piotr Kula – członek komisji

Oba organy będą pełnić swoje funkcje w dwuletniej kadencji

Ponad to ustalono, że składki członkowskie będą wynosić w dalszym ciągu 7 zł/miesiąc.
Nowo wybranym członkom zarządu i komisji rewizyjnej gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniu w naszym stowarzyszeniu.

Walne Zebranie !!!

Walne Zebranie Grupy !!!

Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” zwołuje Walne Zebranie w pierwszym terminie na dzień 17 września 2016 r. godz. 16.00. W przypadku nie osiągnięcia kworum drugi termin to 17 września 2016 r. godz. 16.30.
Miejsce zebrania: Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. 1 maja 47, Kołobrzeg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał.
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania w pierwszym terminie lub rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.
6. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
8. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
9. Wybory Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

W zebraniu mają prawo wziąć udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi stowarzyszenia. Porządek obrad może się zmienić.

Zakończenie akcji „Paczka dla Dzieciaczka”

W dniach 26.02 do 7.03.2016r. razem z korporacją Radmor taxi/Nord taxi organizowaliśmy Akcję „Paczka dla Dzieciaczka”
Celem była zbiórka zabawek i słodyczy do Wielkanocnych paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Dziś przekazaliśmy dary do kołobrzeskiego PCK.
Jesteśmy mile zaskoczeni ilością rzeczy które od Was otrzymaliśmy!!!

Dziękujemy !!!

Akcja ” Paczka dla Dzieciaczka”

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” oraz korporacja RADMOR TAXI /

NORD TAXI, organizują akcję „Paczka dla Dzieciaczka”, której celem jest zbiórka zabawek i słodyczy do Wielkanocnych paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących dzieci. Do naszej akcji włączyć może się każdy! Jeżeli masz niepotrzebne zabawki, gry, książki, kredki, malowanki, słodycze itp. dostarcz je do taksówek korporacji RADMOR i NORD TAXI podczas przejazdu bądź też na postoju. Po zakończeniu zbiórki przekażemy Wasze dary do Kołobrzeskiego PCK, gdzie zostaną rozdane potrzebującym dzieciom.
Możesz wywołać uśmiech na tych małych buziaczkach zostając Wielkanocnym Zajączkiem, dołączając się do naszej akcji !!!! :)

Wydarzenie na Fb:  https://www.facebook.com/events/445151312354073/

Nabór 2016

SGR PARAMEDIC rozpoczyna nabór kandydatów do stowarzyszenia.

Zapraszamy szczególnie młodzież z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dlatego dziękujemy gimnazjalistom za chęci ale muszą jeszcze chwilkę poczekać.

O tym kim jesteśmy i co robimy dowiesz się z tej strony lub z Facebook’a: https://www.facebook.com/paramedicpoland

Nasza grupa szkoli kandydatów z zakresu:
- pierwszej pomocy,
- ratownictwa,
- technik ratowniczych,
- współpracy w grupie,
- innych w miarę potrzeby,

Każda osoba, która by chciała rozpocząć działanie w stowarzyszeniu ratowniczym proszona jest o zapoznanie się z tą stroną :
http://sgrparamedic.cba.pl/?page_id=199

są tam wymagania oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania dla kandydatów chcących działać w naszym stowarzyszeniu.

Uwaga !!! Nie jest to nabór do szkolenia z pierwszej pomocy jak często jest to interpretowane, tylko nabór kandydatów do stowarzyszenia, którzy zostaną przeszkoleni min. w zakresie pierwszej pomocy.

Spotkanie naborowe:

5 oraz 12 marca 2016 r. w ZS im. H. Sienkiewicza o godz. 12.00 (wejście przez internat).

Szukajcie plakatów w swoich szkołach !!!

Przyjdź, przyprowadź koleżankę, kolegę i przekonaj się czy warto !!!